Praktijk voor psychotherapie

Psychotherapie

In mijn praktijk bied ik Nederlandstalige en Engelstalige psychotherapie aan kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen die hulp zoeken voor psychische klachten. Te denken valt aan somberheidsklachten, angst- en spanningsklachten, of een negatief zelfbeeld. Sommige mensen willen hulp bij de verwerking van pijnlijke ervaringen. Anderen hebben minder specifieke klachten, maar ervaren een algeheel gevoel van onvrede over de manier waarop hun leven gaat. Meer informatie over verschillende psychische klachten waarvoor mensen psychotherapeutische behandeling zoeken vindt u op www.psychischegezondheid.nl.

 

Psychotherapie kan helpen om meer grip te krijgen op ongewenste gevoelens en ongewenst gedrag. Psychotherapie is gericht op het vergroten van zelfinzicht waardoor de mogelijkheid ontstaat om keuzes te maken die leiden tot meer voldoening en tevredenheid. In het geval van rouw kan psychotherapie helpen bij de verwerking van emotionele pijn en leiden tot meer acceptatie. Zie www.psychotherapie.nl of www.lvvp.info voor meer informatie over de werkwijze en doelstellingen binnen psychotherapeutische behandelingen.

 

Coaching

In mijn praktijk bied ik eveneens Nederlands- en Engelstalige coaching aan kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen en ouders met opvoedingsvragen. Coaching is begeleiding voor mensen die vragen hebben over hun eigen functioneren, of dat van hun kinderen, zonder dat er van ernstige psychologische klachten te spreken valt. Waar psychotherapie tot doel heeft om belemmerende psychische klachten te behandelen, is coaching een vorm van begeleiding om iemands functioneren te optimaliseren en welbevinden te verhogen.

 

NB Psychotherapie wordt geheel tot gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekering. Coaching valt niet binnen de verzekerde zorg en wordt niet vergoed.

Werkwijze

Ik ben integratief opgeleid en heb kennis heb van verschillende theoretische modellen en werkwijzen (link naar site met uitleg over psychotherapie-stromingen?). Ik werk vanuit een geïntegreerde en persoonlijke visie, waarbij ik de behandeling afstem op de klachten en hulpvraag van de cliënt. De behandeling kan zowel gericht zijn op afgebakende klachten, als op de gehele persoon waarbij de focus ligt op iemands voorgeschiedenis en breder functioneren. In mijn optiek is elke behandeling een unieke samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt, waarbinnen beide partijen zich inzetten om de gewenste doelen te bereiken.

Ik biedt de mogelijkheid van wekelijkse gesprekken van 50 minuten per gesprek. De duur van de behandeling varieert van enkele maanden tot een jaar of langer, afhankelijk van de klachten en hulpvraag van de betreffende persoon.

Proces

Voor psychotherapie is een verwijzing van een huisarts nodig. Deze verwijzing moet aan bepaalde specifieke voorwaarden voldoen. Zie… voor de voorwaarden, zodat u deze vooraf met uw huisarts kunt bespreken.

U kunt telefonisch of per email contact met mij opnemen, waarbij u kort uw klachten en hulpvraag benoemt. Hierna biedt ik een kosteloos en vrijblijvend eerste gesprek van 30 minuten. Dit gesprek gebruik ik om een aantal praktische zaken met betrekking tot vergoedingen vanuit de verzekeraars te bespreken (link naar pagina kosten). Tevens biedt deze eerste kennismaking gelegenheid voor beide partijen om in te schatten of er een basis is voor een goede samenwerkingsrelatie. Indien gewenst volgt hierna de intake (bestaande uit twee gesprekken) waarin uw klachten, hulpvraag en voorgeschiedenis in kaart worden gebracht. In het geval dat een van beide partijen om welke reden dan ook besluit om geen vervolgafspraken te maken, dan kan ik indien gewenst meedenken over een eventuele verwijzing naar een andere hulpaanbieder.

Na de intake doe ik een behandelvoorstel. Wanneer u akkoord gaat met dit voorstel ondertekenen beide partijen een behandelovereenkomst. We plannen een aantal afspraken en een moment van evaluatie. De evaluatiemomenten worden gebruikt om te bepalen of een behandeling het gewenste effect heeft. In overleg wordt besloten tot het voortzetten, dan wel aanpassen of afronden van de behandeling.

Met betrekking tot het afzeggen van afspraken geldt een 24-uurs regeling. Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Binnen 24 uur breng ik €50,- in rekening, ongeacht de reden voor afzegging.

Kosten en vergoedingen

De kosten van psychotherapie worden vastgesteld door het NzA. Het maximale tarief voor psychotherapie is door de NzA vastgesteld op €94,50 (link naar Nza).

Psychotherapie wordt in principe (gedeeltelijk) door uw verzekeraar vergoed. Hoeveel u precies krijgt vergoed hangt af van uw specifieke polis. Bij een restitutiepolis heeft u recht op volledige vergoeding van de behandelkosten. In het geval dat u een naturapolis heeft, krijgt u alleen volledige vergoeding als ik een contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar.

In 2015 heb ik met sommige zorgverzekeraars een contract gesloten. In het geval dat ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar, maar u toch bij mij in behandeling wil, heeft u recht op minimaal 75% vergoeding van de behandelkosten. U kunt zelf bij uw zorgverzekeraar nagaan zij inderdaad dit wettelijke vastgestelde percentage vergoeding bieden.

In alle gevallen betaalt u de kosten van uw eigen risico.

About

Masja Schakenbos is kinder- en jeugdpsychologe en psychotherapeute.