IMG_2414

Psychotherapie

In mijn praktijk bied ik Nederlandstalige en Engelstalige psychotherapie aan kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen die hulp zoeken voor psychische klachten. Te denken valt aan somberheidsklachten, angst- en spanningsklachten, of een negatief zelfbeeld. Sommige mensen willen hulp bij de verwerking van pijnlijke ervaringen. Anderen hebben minder specifieke klachten, maar ervaren een algeheel gevoel van onvrede over de manier waarop hun leven gaat. Meer informatie over verschillende psychische klachten waarvoor mensen psychotherapeutische behandeling zoeken vindt u op www.psychischegezondheid.nl.

 

Psychotherapie kan helpen om meer grip te krijgen op ongewenste gevoelens en ongewenst gedrag. Psychotherapie is gericht op het vergroten van zelfinzicht waardoor de mogelijkheid ontstaat om keuzes te maken die leiden tot meer voldoening en tevredenheid. In het geval van rouw kan psychotherapie helpen bij de verwerking van emotionele pijn en leiden tot meer acceptatie. Zie www.psychotherapie.nl of www.lvvp.info voor meer informatie over de werkwijze en doelstellingen binnen psychotherapeutische behandelingen.

 

Coaching

In mijn praktijk bied ik eveneens Nederlands- en Engelstalige coaching aan kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen en ouders met opvoedingsvragen. Coaching is begeleiding voor mensen die vragen hebben over hun eigen functioneren, of dat van hun kinderen, zonder dat er van ernstige psychologische klachten te spreken valt. Waar psychotherapie tot doel heeft om belemmerende psychische klachten te behandelen, is coaching een vorm van begeleiding om iemands functioneren te optimaliseren en welbevinden te verhogen.

 

NB Psychotherapie wordt geheel tot gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekering. Coaching valt niet binnen de verzekerde zorg en wordt niet vergoed.